Om bedriften
Når du registrerer bedriften her så får du rolle som kontaktperson med rettigheter til å invitere og administrere deltakere i din bedrift.
Kontaktperson kan enkelt endres i etterkant, eller dere kan velge å være 2 med samme rettighet og ansvar.

Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål om dette
 
Opplysninger om kontaktperson
Sykkelløftet er et unikt samarbeid mellom Næringsforeningen, Rogaland fylkeskommune, Statens vegvesen, Stavanger og Sandnes kommune.
Målsetningen er å få flere til å sykle til jobb en gang i uken!
Personvernerklæring
Utviklet av Netpower