TIPS
Sikring og forsikring av el-sykkel
En el-sykkel koster fra 20.000,- kroner. Hva hvis noe skjer med den?
I løpet av fjoråret ble det solgt rundt 4000 el-sykler i Norge og bransjen forventer en dobling av antallet i 2015. En el-sykkel av kvalitet vil koste fra 20.000,- kroner og oppover.

Risiko for skade vurderes ikke som større ved bruk av el-sykkel framfor ordinær sykkel, noe forsikringsbransjen sier seg enig i. El-sykler betraktes derfor som sykler, ikke motorvogn. Ved tyveri er det derfor tilstrekkelig med innboforsikring og tap på inntil 16.000,- kroner dekkes. Kravet er at sykkelen må være låst, eller låst inne i en låst bod eller garasje. Er sykkelen spesielt dyr kan man vurdere å ha den inne i huset. Ved innbrudd i bolig er det ingen begrensning på erstatningssummen ettersom sykkelen da blir kategorisert som vanlig innbo, eller løsøre.

Det finnes forskjeller mellom forsikringsselskapenes tilbud. Hos Gjensidige er tyveri av sykkel automatisk medforsikret inntil kr 5.000 per sykkel hvis tyverier skjer utenfor hjemmet og summen kan økes til kr 10.000 eller kr 20.000. Egenandelen 4.000,- kroner, eller 2.000 kroner ved kjøp av Innbo Pluss. Storebrand reduserer egenandelen til 2.000 kroner dersom sykkelen er registrert hos Falck sykkelregister. Gjensidige har ikke redusert egenandel ved registrering i Falck sykkelregister, men gir i stedet rabatt på innboforsikringen. Hos If får man den beste dekningen for el-sykkel ve valg av en såkalt Super innboforsikring, som også omfatter skade på sykkel ved uhell. En standard forsikring hos If gir et erstatningsbeløp på 8000,- kroner. For Super innboforsikringen vil summen være 16.000,- kroner.
Sykkelløftet er et unikt samarbeid mellom Næringsforeningen, Rogaland fylkeskommune, Statens vegvesen, Stavanger og Sandnes kommune.
Målsetningen er å få flere til å sykle til jobb en gang i uken!
Personvernerklæring
Utviklet av Netpower