SUKSESSHISTORIER
Betalt for å sykle
Kallesten Revisjon og Regnskap går nye veier for å få flere ansatte til pedalene.
Nye løsninger har ofte utspring i tilfeldigheter, slik tilfellet var hos Kallesten Revisjon og Regnskap på Tananger. I forbindelse med en utbygging i 2001 ble antallet p-plasser midlertidig begrenset. Løsningen ble å få flere over på sykkel. Som et incentiv besluttet man å gi alle som sykler en kilometergodtgjørelse etter samme sats som ved bilkjøring. Løsningen viste seg så vellykket at man holdt fast ved den.

Blant bedriftens 20 ansatte i Tananger er det i dag fem som sykler fast og ytterligere tre som sykler i perioder. Turene går fra Sandnes, Sola, Hinna, Ullandhaug og Randaberg. Kilometergodtgjørelsen har blitt et artig frynsegode for de ansatte. I tillegg opplevde man at ordningen utgjorde tungen på vektskåla da en av bedriftens nyere tilskudd valgte sin arbeidsplass.

Daglig leder hos Kallesten Revisjon og Regnskap, Herbjørn Vestvik, sier det handler om å tenke helhetlig. Bedriften har et sykefravær på to prosent. Fokus på helse og aktivitet sees som en vinn-vinn situasjon både for bedriften og den ansatte. Gjennom prosjektet «Trimaksjonen» har man som mål å få samtlige ansatte opp av sofaen. Trim, trening eller mosjon i minimum 30 minutter pr. dag registreres, og man deltar i trekninger av gavekort på opptil kr. 8000,- De som sykler til jobb slår flere fluer i en smekk. Aktiviteten teller som trening til «Trimaksjonen», man sparer betydelige beløp på kilometergodtgjørelsen, man sikrer formen til Landsbyrittet og bidrar samtidig til bedre helse og miljø.

Argumentene for en nasjonal ordning med kilometergodtgjørelse for sykkel syntes så gode at bedriften i 2011 sendte brev til daværende Statsminister, Jens Stoltenberg, der de ber regjeringen endre reglene for beskatning av sykkelgodtgjørelse til en skattefri løsning. Man vektlegger at dette vil stimulere bedrifter til å utbetale sykkelgodtgjørelse, den ansatte får bedre helse og sparer transportkostnader, Staten sparer kostnader i helsevesenet samt offentlige kostnader til veiutbygging og transport. I et svar fra Finansdepartementet avvises forslaget på bakgrunn av eksisterende miljøavgifter som et eksisterende incentiv til å velge sykkel, samt at man bryter de generelle prinsippene i skattesystemet der alle ytelser skal skattlegges likt. Man stiller seg likevel svært positive til bedriftens tiltak.

Et regneeksempel viser hvilke besparelser man kan påregne ved å benytte seg av kilometergodtgjørelsen. Med en sats på 4,05, en avstand på 10 kilometer mellom hjem og arbeid og daglig innsparte bompenger og bilutgifter gjennom 230 arbeidsdager i året, kan man oppnå en reell netto fortjeneste på 36.000,- kroner i året, noe som kan tilsvare en økning i bruttolønn på hele kr. 65.000,-
Sykkelløftet er et unikt samarbeid mellom Næringsforeningen, Rogaland fylkeskommune, Statens vegvesen, Stavanger og Sandnes kommune.
Målsetningen er å få flere til å sykle til jobb en gang i uken!
Personvernerklæring
Utviklet av Netpower