2014
VINNERE UKE 40 OG 41
Følgende 6 personer har syklet minst èn gang i uka!
VINNERE UKE 40
  • Jens-Christian Knapp               Stavanger Universitetsykehus
  • Pål Bårdsen                            Smi energi & miljø AS
  • Kjerstin Ropeid                       Stavanger kommune

VINNERE UKE 41

  • Anne Gro Solli                        Randaberg vidergående skole
  • Arnt Egil Rørtveit                    Statens vegvesen
  • Lene Sørheim                        Songa Offshore

Vi gratulerer vinnerne som mottar et gavekort på Spinn Sykkelshop verdi 299,-

Sykkelløftet er et unikt samarbeid mellom Næringsforeningen, Rogaland fylkeskommune, Statens vegvesen, Stavanger og Sandnes kommune.
Målsetningen er å få flere til å sykle til jobb en gang i uken!
Utviklet av Netpower