KONKURRANSER
Årets ildsjel 2013!
Ildsjel-bjellesau-pådriver og primus motor, kjært barn har mange navn! Alle dere kontaktpersoner er superhelter!

De færreste arbeidsplasser hadde hatt en sykkelsatsing hvis det ikke var for ildsjelen som fungerer som kontaktperson og pådriver. Noen har klart å få forankret sykkelsatsing i ledelsen, andre står på og bruker av sin fritid for at arbeidskollegaer skal få gode sykkelopplevelser på vei til jobb og for trening. Slikt engasjement bør verdsettes og synliggjøres!

  • I år vil vi trekke frem Tom-Ståle Lyngøy og Stavanger universitetssykehus!

Tom Ståle er en av flere i et sterkt team på SUS som ved å bygge stein på stein, har gjort mange gode grep for at stadig flere skal sykle til jobb.
I 2013 kan de vise til følgende resultat:

  • En økning i sykkelandelen på 6,8% fra 2012
  • Et gjennomsnitt på 438 syklende pr. dag
  • Hele 270 000 sykkelturer av SUS ansatte i 2013

Denne innsatsen gjør alle til vinnere. Sprekere ansatte, bedre miljø, og alle de som fremdeles sitter i bilen kan prise seg lykkelig over at sykehusansatte har spart dem for 270 000 flere biler på veien!

Tom Ståle, vi har lyst å gi deg en premie; 2 flybilletter med Norwegian til alle deres destinasjoner i Europa!

Sykkelløftet gratulerer og appluderer!

Sykkelløftet er et unikt samarbeid mellom Næringsforeningen, Rogaland fylkeskommune, Statens vegvesen, Stavanger og Sandnes kommune.
Målsetningen er å få flere til å sykle til jobb en gang i uken!
Utviklet av Netpower