TIPS
Tyveri
Å gardere seg helt mot frekke tyver skal godt gjøres, men her er noen grep kan man ta.
Dessverre skjer det alt for ofte at sykler stjeles i Norge. Sykkeltyverier er en av de vanligste former for hverdagskriminalitet og utgjør 18 % av alle simple tyverier. Totalt stjeles det årlig 60.000 sykler til en verdi av 300 millioner kroner. Å gardere seg helt mot frekke tyvers oppfinnsomhet skal derfor godt gjøres, men noen grep kan man ta.

 • Lås sykkelramme og bakhjul til en stolpe, sykkelstativ e.l.
 • Bruk en ekstra lås til å låse forhjulet.
 • Bruk sykkellås som er forsikringsgodkjent (FG-godkjent).
 • Merk sykkelen med tyveriforebyggende oblat.
 • Ikke la sykkelen stå ute om natten.
 • Ta med deg sykkelsetet.
 • Registrer sykkelen din i Falck sykkelregister.

Falck sykkelregister ble opprettet i 1993 for å kunne identifisere flere hittesykler slik at en større andel ble tilbakelevert til eier. Før sykkelregisteret ble opprettet var det mindre enn 10 % av hittesyklene som ble tilbakelevert. I 2005 ble 36,8 % av de registrerte hittesyklene utlevert, mens bare 3,5 % av de ikke-registrerte syklene ble utlevert. Sannsynligheten for at en hittesykkel blir utlevert er derfor ti ganger høyere dersom den er registrert i Falck sykkelregister. Tall fra Gjensidige viser at en sykkel som er utstyrt med oblat som viser at den er registrert i Falck sykkelregister har 20 % lavere risiko for tyveri.

Dersom sykkelen er registrert i Falck sykkelregister, vil tyveri vanligvis bli dekket av innboforsikringen. Det er imidlertid mange forsikringsselskaper som har satt en øvre sumbegrensning på kr 5.000,- og dersom du har en sykkel som er verdt vesentlig mer enn dette bør du vurdere å få utvidet dekningen. I flere av selskapene kan du øke sumbegrensningen til kr 10.000,- ved å tegne en innboforsikring med "toppsikring" eller "superforsikring". Dette vil ofte være billigere enn å tegne en separat sykkelforsikring.

Ethvert sykkeltyveri må politianmeldes. Ikke minst er dette et krav fra forsikringsselskapene. Du kan anmelde tyveri av sykkel både dersom den var låst eller ikke. Dette kan du gjøre på nett her: https://www.politi.no/anmeldelse/tyveri-av-sykkel Kun hvis sykkelen ble stjålet ved innbrudd, må du selv møte opp hos Politiet.

Blir man først rammet av tyveri anbefales følgende oppskrift:

 1. Meld sykkeltyveriet til politiet.
 2. Varsle ditt forsikringsselskap.
 3. Meld sykkelen savnet til Falck sykkelregister
 4. Se etter sykkelen din i nærområdet.
 5. Heng opp plakater med bilde av sykkelen og løfte om dusør.
Sykkelløftet er et unikt samarbeid mellom Næringsforeningen, Rogaland fylkeskommune, Statens vegvesen, Stavanger og Sandnes kommune.
Målsetningen er å få flere til å sykle til jobb en gang i uken!
Personvernerklæring
Utviklet av Netpower