TIPS
Lovlig sykkel
Forskriftsmessig stand, hva er det?

Sykkelen skal være riktig utstyrt med refleks og lykter, og bremsene skal være i orden. Du har selv plikt til å sørge for at sykkelen er i forskriftsmessig stand. Det er viktig å være klar over at forhandlerne ikke er pålagt ansvar for at sykkelen er i forskriftsmessig stand ved salg.

  • Minst to separate bremser som virker uavhengig av hverandre, den ene på framhjulet og den andre på bakhjulet. Sykkelen skal kunne stanse på en sikker, hurtig og effektiv måte.
  • Det skal være rød refleks bak, ”kattøye”. På begge sidene av pedalene skal det være hvit eller gul refleks, og refleksen skal være av godkjent type.
  • Ved sykling i mørke eller skumring på vanlig veg eller område skal sykkelen ha lykt med gult eller hvitt lys og/eller flerfunksjonslykt som kan gi blinkende eller fast hvitt lys foran. Bak skal sykkelen ha lykt med rødt eller rødt blinkende lys. Dette gjelder også ved sykling på fortau og på gang- eller sykkelveg.
  • Lykten foran skal gi tilstrekkelig lys uten å virke blendende.
  • Lykten bak skal kunne sees tydelig i en avstand på 300 m. Lykt som gir blinkende lys skal blinke med minst 120 blink per minutt.
  • Lyktene skal være festet på sykkelen.
  • Ringeklokke
  • Du kan også ha god bruk for speil på sykkelen i trafikken. Speil kan blant annet hjelpe deg til å unngå farlige situasjoner i forhold til trafikken bak.

Kilde: vegvesen.no

Sykkelløftet er et unikt samarbeid mellom Næringsforeningen, Rogaland fylkeskommune, Statens vegvesen, Stavanger og Sandnes kommune.
Målsetningen er å få flere til å sykle til jobb en gang i uken!
Personvernerklæring
Utviklet av Netpower