TIPS
Trafikkregler for syklister
Statens vegvesen har i samarbeid med Syklistenes Landsforening utgitt et hefte med informasjon om trafikkregler for syklister.

Trafikkreglene for syklister er komplekse, og informasjonsheftet presenterer disse på en instruktiv måte. I tillegg retter informasjonen seg mot andre trafikantgrupper bl.a. med råd til bilførere om hvordan de bør forholde seg til syklister.

Som syklist må du kunne trafikkreglene og tolke ulike situasjoner når du skal ferdes i trafikken. For å unngå misforståelser, er det også viktig å ta raske og riktige avgjørelser. Slik kan du som syklist bidra til et godt samspill i trafikken mellom de ulike trafikantgruppene.

Her er noen av de viktigste trafikkreglene:

Sykkelfelt og kjørebane

Sykkelfelt er egne kjørefelt oppmerket for sykkeltrafikk i kjørebanen. I henhold til vegtrafikkloven er du som syklist fører av et kjøretøy når du sykler i kjørebanen, og du har derfor samme rettigheter og plikter som en bilfører. Du må alltid bruke sykkelfeltet på høyre side av veien. Å sykle mot kjøreretningen er farlig og forbudt.

Kryssing av vei

Ved kryssing av annen vei har du vikeplikt fra høyre dersom du ikke er på forkjørselsregulert vei. Hvis du skal skifte felt har du vikeplikt.

Gang- og sykkelvei
På gang- og sykkelveier har fotgjengere og syklister like rettigheter. Når du forlater gang- og sykkelveier har du vikeplikt for alle andre når du kommer inn på, eller skal krysse, en annen vei. Når du sykler, har du har også vikeplikt i gangfelt. Men om du går av sykkelen og triller, vil bilene ha vikeplikt for deg som fotgjenger.

Last ned PDF

Sykkelløftet er et unikt samarbeid mellom Næringsforeningen, Rogaland fylkeskommune, Statens vegvesen, Stavanger og Sandnes kommune.
Målsetningen er å få flere til å sykle til jobb en gang i uken!
Personvernerklæring
Utviklet av Netpower