TIPS
Litt sykkelestetikk
Ikke bare et framkomstmiddel?
Det skal visstnok være produsert mer enn tyve millioner sykler i landet vårt, hvor mange sykler er ikke det da produsert på verdensbasis?

Ifølge Earth Policy Institute så firedoblet sykkelproduksjonen seg i mellom 1950 og 2007. I samme periode ble det "bare" en dobling i bilproduksjonen. Dette er en trend som fortsetter globalt, mye grunnet økte drivstoffpriser, fortettning og arealknapphet.
De 10 siste årene har sykling eksplodert i Norge primært i form av et trim og helseperspektiv. Men ellers i verden har også sykkelen fått en renessanse, mye grunnet tilgang på nye og lettere materialer, økt komfort og sikkerhetsnivå, samt elektrisk hjelpemotor.
Oppsvinget har også medført at estetikk og særpreg er gjeninnført for å skille seg ut i kampen om kjøper. Spesielt hos mindre produsenter handbygges og spesialtilpasses sykler på en måte verden ikke har sett før.
Noen svært vakre og særpregede sykler finner du i denne LINKEN

Du kan også skaffe deg en unik og håndbygget sykkel lokalt hos www.sandnes-sykkelfabrikk.no
Sykkelløftet er et unikt samarbeid mellom Næringsforeningen, Rogaland fylkeskommune, Statens vegvesen, Stavanger og Sandnes kommune.
Målsetningen er å få flere til å sykle til jobb en gang i uken!
Personvernerklæring
Utviklet av Netpower