NYHETER
Bypakken vedtatt
Det satses på sykkel!
Det har vært knyttet spenning til den endelig utforming med Bypakke Nord-Jæren, spesielt om sykkel kunne bli salderingspost. Heldigvis ble det ikke slik!

Dagens pressekonferanse viser at regionens politikere strekker seg for å oppnå Nasjonal tranportplans ambisjon at sykkelandelen skal dobles i storbyene.
Investeringene får en fordeling på 70/30 mellom kollektiv, sykkel, gange - og bil i den andre delen.
Pakkens totalsum er fortsatt 25 milliarder kroner.

Sykkelstamveien er vedtatt igangsatt, men forutsetter at Staten dekker 50% av investeringskonstnadene.
Bussvei 2020 er den mest sentrale delen av pakken og med utrulling av den så ligger det en klar forbedring og utvikling av sykkelveinettet. At Bussvei 2020 har fått gjennomslag er et meget konkret og betydelig løft for sykkelsatsingen. Nå må regionens planleggere være på hogget og påse at Bussveiutbyggingen inkluderer smarte, trygge og framtidsrettede sykkel-løsninger.

Pressekonferansen i dag viser politikere som er stolte av å bidra til et sykkelløft i regionen. Pakken de har vedtatt understreker dette.
Sykkel som transportform er endelig i ferd med få sin plass som viktig og framtidsrettet løsning!
Sykkelløftet er et unikt samarbeid mellom Næringsforeningen, Rogaland fylkeskommune, Statens vegvesen, Stavanger og Sandnes kommune.
Målsetningen er å få flere til å sykle til jobb en gang i uken!
Utviklet av Netpower