NYHETER
Alt du trenger å vite om sykkel i Stavanger!
Ny og flott sykkelside fra Stavanger kommune

Vet du hvor Sørmarkaruta mellom Stavanger og Forus går? At det finnes 11 hovedruter for syklister i byen og at Stavanger kommune skal forbedre dem alle, etter tur?


Kommunens nye sykkelnettsider, www.stavanger.kommune.no/sykkel  forteller mer om sykkelsatsingen i kommunen.
Sykkelløftet er et unikt samarbeid mellom Næringsforeningen, Rogaland fylkeskommune, Statens vegvesen, Stavanger og Sandnes kommune.
Målsetningen er å få flere til å sykle til jobb en gang i uken!
Utviklet av Netpower