NYHETER
Bedre helse på to hjul
En syklist holder seg friskere enn en bilist. Men hva med sykling i bytrafikken?
Sykling er sunt! Ja, ikke ta vårt ord for det. Transportøkonomisk institutt (TØI) har kommet fram til at samfunnet kan spare 30.000 kroner for hver person som begynner å sykle til jobben. En regelmessig jobbsyklist vil alene spare inn 16.000 kr i året på helsebudsjettet. Som syklist holder man seg friskere enn en bilist. Man får færre livsstilsrelaterte sykdommer og unngår i større grad alvorlige sykdommer. Ifølge TØI vil sykefraværet gå ned med minst ett prosentpoeng for hver person som begynner å sykle til jobb. Dette gir en besparelse på 4.000 kroner per år, og vil gjennom en hel yrkeskarriere handle om hundretusener av kroner. Færre sykedager betyr større verdiskapning. Den norske legeforening har dokumentert funn som konstaterer at jobbsyklister har 30 prosent lavere risiko for tidlig død. Det kan jo være motiverende når man tråkker seg til jobb en regnværsdag?

Men de fleste jobber riktignok i byer. Er det nå like sunt å tråkke rundt i eksos og forurenset luft? Dette har forskere fra bl.a. University of Cambridge vurdert, der de kikket nærmere på 580 000 bysyklister i London. Forskerne har veid gevinsten opp mot skaderisikoen ved å sykle i en trafikkert og forurenset by. Når forskerne inkluderer risiko for å skade seg i trafikken, og den negative effekten av svevestøv, viser det seg å være langt flere positive effekter for folks helse. Studien peker mot at færre i befolkningen dør for tidlig og at folk totalt sett får flere år uten funksjonsnedsettelser av syklingen, også i byer.

Økt fysisk aktivitet er definitivt helsefremmende, og det ligger potensielt store helsegevinster i å sykle mer. I 2011 publiserte UiA en studie som viser at ungdomsskoleelever som slutter å sykle til skolen blir mer overvektige. Flere studier bekrefter også at sykling bl.a. gir mindre hjertesykdom.

Lenke: http://www.bmj.com/content/348/bmj.g425
Sykkelløftet er et unikt samarbeid mellom Næringsforeningen, Rogaland fylkeskommune, Statens vegvesen, Stavanger og Sandnes kommune.
Målsetningen er å få flere til å sykle til jobb en gang i uken!
Utviklet av Netpower