NYHETER
Mer sykling til Stavanger sentrum?
Det kan gå mot langt dyrere bilparkering i Stavanger
I alle fall hvis styret i Stavanger parkering for det som de vil. De har nå bedt politikerne om mandat til å mer enn doble satsene for parkering i sentrum.

Men sykkelen parkerer du fremdeles gratis!

Svært mange av de som jobber i sentrum bruker bilen hver dag til tross for at de har mindre enn 3 kilometer til jobb. Kan prisøkningen motivere flere til å velge sykkel?
Sykkelløftet tror på å kombinere pisk og gulrot for å få flere til å oppdage fordelene ved sykling. I denne sammenheng er det viktig å reflektere over at de som sykler også bruker bil. Og et framtidsrettet og funksjonelt sentrum må ivareta fortrinnene til begge disse transportmidlenene.

Vi trenger høyere sykkelandel og smartere bilbruk - uten at de settes opp mot hverandre!
Vi oppfordrer Stavanger parkering til å ytterligere legge til rette for trygg, synlig og funksjonell sykkelparkering. Og mer effektiv tidsavgrenset bilbruk i sentrum.

Vi trenger låsbare og overvåkede alternativer for langtidsparkering av sykkel.
Og vi trenger tilrettelegging for at du kan korttidsparkere rett utenfor butikken eller kafeen du besøker.
Sykkel skal være enkelt, effektivt og smart!
Og kunne ikke mye av den mindre vareleveringen foregå på sykkel i sentrum? Dette er et enkelt grep som også tar vekk tidsavgrensingen for varelevering i sentrum slik vi kjenner den i dag.

Gjøres det enkle synlige grep på dette samtidig som avgifter økes så har vi større mulighet til å påvirke folks transportvalg på en positiv måte.

Kan i tillegg byens arbeidsplasser jobbe for å tilrettelegge fysisk og belønne sykling så er vi på god vei. Vi som sykler vet at det er praktisk, enkelt, smart og lønnsomt.

Les mer i Stavangers Aftenblads artikkel HER
Sykkelløftet er et unikt samarbeid mellom Næringsforeningen, Rogaland fylkeskommune, Statens vegvesen, Stavanger og Sandnes kommune.
Målsetningen er å få flere til å sykle til jobb en gang i uken!
Utviklet av Netpower