NYHETER
Også ditt og mitt ansvar!
At dagens trafikk-kaos og parkeringsproblematikker en politisk utfordring fritar ikke deg og meg fra å ta ansvar!
Det sier Harald Minge som har vært ivrig bruker av el-sykkelen som Sykkelløftet disponerer fra Spinn.
Det har lenge vært bred politisk enighet om at bilbruken må ned i Stavanger-regionen, men hvordan og når er det ingen som er enige om!
At Stavangers politikere valgte å utsette parkeringssaken er en gylden mulighet for næringslivet å vise at man både kan og vil redusere bilbruk, også uten politiske påtrykk og sanksjoner.
Les mer om parkeringssaken på NRK sin side HER

Vi må alle ta inn over oss at trafikkutfordringene vil bli verre før de blir bedre!
Dagens intense utbygging og opprusting påvirker veikapasiteten i lang tid fremover og samtidig fortsetter regionen å vokse med flere innbygger og flere arbeidsplasser.   
Derfor kan vi ikke vente. Modige grep må tas, av politikere og ikke minst deg og meg. 

Reisemønster kan endres, bilturene bør bli smartere og færre!

Harald Minge har begynt, han blir stadig oftere observert på el-sykkel - i dress og med dokumentmappa på bagasjebrettet!

Ingebjørg Folgerø skrev onsdag innlegg i Stavanger Aftenblad om hva du og jeg kan gjøre http://folgero.blogspot.no/2014/05/de-andre-far-ta-bussen.html

Vil du vite mer om el-sykler? Les mer HER

Sykkelløftet er et unikt samarbeid mellom Næringsforeningen, Rogaland fylkeskommune, Statens vegvesen, Stavanger og Sandnes kommune.
Målsetningen er å få flere til å sykle til jobb en gang i uken!
Utviklet av Netpower