NYHETER
Sykkelfokus i Bypakken
Alt du trenger å vite!
Visste du at sykkelen kommer til å spille en svært viktig rolle i transportbildet i vårt distrikt i tiden fremover?

I juni i år ble den såkalte fireårsplan for bypakken Nord-Jæren vedtatt av bystyret. Frem mot 2020 vil du som syklist kunne dra nytte av et utbedret eksisterende sykkelveinett, samt flagskipet i pakken - sykkelstamveien mellom Stavanger og Sandnes via Forus.

Selve sykkelstamveien er allerede kommet langt, med en delstrekning nå under utbygging langs E39 i Stavanger gjennom Ryfastprosjektet. Når den står helt ferdig vil du kunne sykle raskt og effektivt mellom Stavanger, Sandnes og Forus.


Husk også at noen av busstraséene er allerede utbygd med stiplet sykkelvei i veibanen, og flere kommer det til å bli.

Med andre ord - tiden har aldri vært bedre til å ta i bruk sykkelen som transportmiddel til og fra jobb, eller i fritiden!

Les mer om Bypakke Nord-Jæren.
Sykkelløftet er et unikt samarbeid mellom Næringsforeningen, Rogaland fylkeskommune, Statens vegvesen, Stavanger og Sandnes kommune.
Målsetningen er å få flere til å sykle til jobb en gang i uken!
Utviklet av Netpower