NYHETER
Del veien-kampanjen
Bilister og syklister må dele på vegen.
Nasjonal transportplan legger opp til å doble sykkelandelen de neste 10 årene. Dette er positivt for folkehelsen, miljøet og fremkommeligheten. Faren er likevel at konfliktnivå og antall ulykker øker i takt med sykkelbruken.

Målet for Del veien-kampanjen er å bygge kunnskap og øke forståelse mellom bilister og syklister. I gjennomsnitt omkommer en syklist hver måned i trafikken. De alvorligste ulykkene skjer fordi syklisten ikke blir sett. Syklisten havner i blindsonen til større biler, det slurves med lys og refleksbruk og man gir ikke tydelig tegn. Bilister glemmer samtidig å se seg over høyre skulder for å sjekke dødvinkelen eller slurver med bruk av blinklys.

Samtidig bekrefter en ny TØI-rapport at konfliktnivået mellom syklister og bilister er høyt. 70 % av syklistene har opplevd truende og aggressive bilister. Syklistene som er mest aggressive selv, opplever mest aggresjon fra bilister.

Bilister og syklister må dele på vegen. Uavhengig om man bygger separate sykkelveger, kan man ikke bygge seg ut av alle situasjoner. Syklister må ofte ut i veibanen der andre valg ikke foreligger.

Sykkelløftet er et unikt samarbeid mellom Næringsforeningen, Rogaland fylkeskommune, Statens vegvesen, Stavanger og Sandnes kommune.
Målsetningen er å få flere til å sykle til jobb en gang i uken!
Utviklet av Netpower