NYHETER
Det nye alternativet
El-sykkel utkonkurrerer bil og buss.
Når man vurderer hvorvidt man skal sykle eller ikke handler det ofte om argumenter knyttet til helse, miljø og trafikk. Syklistenes Landsforening rapporterer 4000 solgte el-sykler i fjor og regner med en økning til rundt 10.000 i år.

Og gledelig nok handler ikke dette om at folk som allerede sykler velger el-sykkel framfor konvensjonell sykkel. Representanter fra distriktets sykkelbutikker forteller at el-sykkelen først og fremst selges som et alternativ til bil og buss, og stadig flere velger el-sykkel framfor anskaffelse av bil nummer to. Man kommer seg fort avgårde og slipper å tenke på bilkøer.
Sykkelløftet er et unikt samarbeid mellom Næringsforeningen, Rogaland fylkeskommune, Statens vegvesen, Stavanger og Sandnes kommune.
Målsetningen er å få flere til å sykle til jobb en gang i uken!
Utviklet av Netpower