NYHETER
Del veien
Har du fått med deg den nye kampanjen til Statens vegvesen?
Trafikk er rett og slett samhandling satt i system, og trafikkanters samspillsevne er avgjørende for at regler og rettigheter skal fungere!
Dette har Statens vegvesen tatt konsekvensen av i sin nye kampanje "Del veien". Ved å flytte vår atferd fra veibanen og over til andre arenaer som heisen, butikken og parken så får vi et humoristisk og oppsiktstvekkende skråblikk på vår egen atferd. Se kampanjen DEL VEIEN

En ny TØI-rapport viser et høyt konfliktnivå mellom syklister og bilister. 70 % av syklistene har opplevd truende og aggressive bilister. Rapporten viser at det er de syklistene som selv er mest aggressive, som opplever mest aggresjon fra bilister.

Nasjonal transportplan legger opp til at sykkelandelen skal dobles de neste 10 årene. Det er positivt for folkehelsen, miljøet og fremkommeligheten, men det er en fare for at konfliktnivået og ulykkene øker i takt med sykkelbruken.

Målet for kampanjen er derfor å bygge kunnskap og øke forståelsen mellom bilister og syklister, for å forebygge konflikter og ulykker.

Vi anbefaler også at du leser "Kunnskapskrigen" en artikkel av Henrik Alpers i magasinet Landevei.

Sykkelløftet er et unikt samarbeid mellom Næringsforeningen, Rogaland fylkeskommune, Statens vegvesen, Stavanger og Sandnes kommune.
Målsetningen er å få flere til å sykle til jobb en gang i uken!
Utviklet av Netpower