NYHETER
La barna sykle til skolen
Vegdirektoratet og Trygg trafikk snur om og oppfordrer barn til å sykle
I dag kjøres mange med bil til skolen av foreldre, selv om avstanden er kort. Dersom flere barn sykler i stedet for å bli kjørt, vil biltrafikken ved skolene og langs skoleveien reduseres. Færre bilreiser betyr også mindre ulykkesrisiko og økt følelse av trygghet for dem som går og sykler. Mange barn sier at de ville ha syklet dersom de fikk bestemme selv.

Vi som sykler vet at det vikigste vi kan gjøre er å la barna sykle tidlig. At barn ikke får sykle til skolen uansett om skoleveien er trygg påvirker sykkelgleden. Da er det flott å se at myndigheter og fagfolk endrer syn på dette.

I dag står vegdirektør Terje Moe Gustavsen på talerstolen på den nasjonale sykkelkonferansen og oppfordrer til at barna skal få sykle til skolen.

Kanskje du og jeg kan påvirke til at barn får sykle mer i vårt lokalmijø?

Les folderen til Trygg trafikk HER
Sykkelløftet er et unikt samarbeid mellom Næringsforeningen, Rogaland fylkeskommune, Statens vegvesen, Stavanger og Sandnes kommune.
Målsetningen er å få flere til å sykle til jobb en gang i uken!
Utviklet av Netpower