NYHETER
Sykkelsatsing skaper arbeidsplasser
650.000 sykkelrelaterte arbeidsplasser  i Europa.

En ny stor studie fra European Cycling Federation (ECF) viser at hele 650 000 arbeidstakere i Europa har sitt virket knyttet opp til sykling!
Sykkelproduksjon, sykkelturisme, sykkelhandel, sykkelservice, sykkelinfrastruktur - er alle deler av en økonomi og yrkessektor som er i svært sterk vekst og utvikling.

“Du vet at investeringer i sykling kan rettferdiggjøres for transport, klima og helse. Men nå kan vi også vise at for hver eneste nye sykkelvei og syklist som skapes så bidrar det til økt sysselsetting. Investeringer i sykling gir bedre økonomisk avkastning enn de fleste andre transportalternativ. Sykkel burde stå først på agendaen hver eneste gang." Dette sier utviklingsdirektør i ECF Kevin Kayne.

Nye satsingsområder som el-sykkelen, infrastrukturprosjekter for sykkel og kampanjearbeid gir statusløft til fagfeltet som jobber med å fremme sykling. I fremtiden vil vi se en økning opp mot 10% av de totale samferdelsinsvesteringene rettes inn mot sykkel.  

En flott og viktig bieffekt av sykkelens fremgang ot utbredelse er at den gir svært postitiv vekst for lokalt næringsliv. Sykling bidrar antakelig mer til lokalt næringsliv enn bilister, gående og kollektivreisende da gruppen i større grad benytter lokale dagligvarehandler, resturanter, kafeer og kulturliv viser en undersøkelse fra 
Transport and Mobility Leuven

Les mer om saken i The Guardian HER

Sykkelløftet er et unikt samarbeid mellom Næringsforeningen, Rogaland fylkeskommune, Statens vegvesen, Stavanger og Sandnes kommune.
Målsetningen er å få flere til å sykle til jobb en gang i uken!
Utviklet av Netpower