NYHETER
Momsfritak på el-sykkel?
Viktig prisipputtalelse fra Skattedirektoratet
Av erfaring vet vi at mange bedrifter kvier seg for å å kjøpe inn el-sykler til bruk for ansatte grunnet manglende momsfritak.
For det har seg slik at regelen om momsfritak på anskaffelse av varer og tjenester ikke gjelder for personkjøretøy - herunder sykkel!
Men nå viser det seg at denne regelen er så spesifikk at el-sykkel ikke er nevnt, og dermed er innkjøpt, drift og vedlikehold av e-sykkel fradragsberettiget - enn så lenge!

Her er et utdrag av brevet fra Skattedirektoratet. 

“Det kan synes noe rart at en tråsykkel er å anse som et personkjøretøy og en el-sykkel ikke, men slik personkjøretøy er definert i merverdiavgiftsforskriften § 1-3-1 mener direktoratet likevel at el-sykkel faller utenfor begrepet personkjøretøy i merverdiavgiftsloven.”

I forskriftens § 1-3-1 defineres personkjøretøy slik:
a) motorvogn registrert som personbil
b) motorvogn registrert som varebil klasse 1
c) motorvogn registrert som moped, motorsykkel eller beltemotorsykkel og som ikke hovedsakelig er innrettet for varetransport
d) beltebil registrert for mer enn to personer, føreren medregnet
e) campingbil
f) registrert campingtilhenger
g) motorvogn registrert som buss under seks meter med inntil 17 seteplasser
h) kjøretøy som ikke benytter motor til framdrift og som hovedsakelig er innrettet for persontransport.

Ordinære tråsykler hører til under bokstav h.
Skattedirektoratet slår fast at fradragsreglene i merverdiavgiftsloven § 8-1 skal brukes ved anskaffelse av ståhjuling og el-sykkel.

Les hele brevet fra Skattedirektoratet herSykkelløftet er et unikt samarbeid mellom Næringsforeningen, Rogaland fylkeskommune, Statens vegvesen, Stavanger og Sandnes kommune.
Målsetningen er å få flere til å sykle til jobb en gang i uken!
Utviklet av Netpower