Debattmøte 14. april kl. 19:00-21:00
Liberal kafe på Tou Scene" /> Sykkelløftet
NYHETER
Hvordan kan vi få flere til å sykle i Stavanger?
Debattmøte 14. april kl. 19:00-21:00
Liberal kafe på Tou Scene

Sykkelandelen i Stavanger har i flere år ligget stabilt rundt 8% for virkedager. I København er sykkelandelen 36%, og de har ambisjoner om å få en sykkelandel på 50%. Umeå i Sverige, som ligger like langt nord som Levanger og har langt flere snødager enn Stavanger, har en sykkelandel på 19%.

Hvorfor er sykkelandelen så lav hos oss? Hva kan vi gjøre for å flere til å sykle i Stavanger? Burde ikke topografien på nord-Jæren gjøre vår region ideell for sykling? Drøyt 85.000 av Stavangers innbyggere (65 prosent) bor innenfor en sykkelavstand på 25 minutter fra sentrum, så det burde ikke være tvil om at potensialet for å øke sykkelandelen er tilstede.

Innledere/debattanter
Christin Berg - Kultur og byutvikling, Stavanger kommune
Roar Børresen - Leder av Stavanger kommunes sykkelsatsing
Skjalg Omdal - Syklistenes landsforbund Sør-Rogaland
Jan Geir Fjogstad - Statens Vegvesen
Stian Robberstad - Urban aktivist

Stavanger Venstre er arrangør
Sykkelløftet er et unikt samarbeid mellom Næringsforeningen, Rogaland fylkeskommune, Statens vegvesen, Stavanger og Sandnes kommune.
Målsetningen er å få flere til å sykle til jobb en gang i uken!
Utviklet av Netpower