NYHETER
Ny sykkelvei åpnet!
Fv. 443 mellom Skadberg og Forus har nå fått en kjempeflott sykkelvei.


Fv. 443 Forusbeen er en viktig øst-vest korridor, og kobler Sola og utbygging i Skadberg sammen med Forus-området. Dette er et viktig steg for et sykkelløft i regionen der vi bedrer vilkårene for trygg og effektiv ferdsel for gående og syklende. 

Sykkelbanen med adskilt gangfelt er ca 2 kilometer, og går fra krysset i Løwenstrasse til og kobles på det eksisterende gang- og sykkelnettet på Skadberg. Den er bygd etter ny standard, med 2,75 meter brei sykkelbane og 1,95 bredt fortau, og det er kantstein som skille. Det betyr også at sykkelveien kan merkes med merkes med sykkelbaner for hver retning.

Utbyggingen av gang- og sykkelveien koster omkring 31 millioner kroner.

Vi gratulerer Sola og Sandnes kommune med samarbeidet og venter i spenning på Sandnes kommune sitt grep for å fullføre sin del tilknytningen mot øst.
Sykkelløftet er et unikt samarbeid mellom Næringsforeningen, Rogaland fylkeskommune, Statens vegvesen, Stavanger og Sandnes kommune.
Målsetningen er å få flere til å sykle til jobb en gang i uken!
Utviklet av Netpower