NYHETER
Førstehjelpsplikt
Person i bakken? STOPP!
Visste du at du har plikt til å stoppe når du ser en syklist i nød?

Det høres ut som en selvfølge, men overraskende nok har det oppstått situasjoner hvor folk har syklet forbi en annen syklist som ligger skadet, uten å skjønne alvoret.

Vegtrafikklovens §12 er soleklar:

Enhver som med eller uten skyld er innblandet i trafikkuhell, skal straks stanse og hjelpe personer og dyr som er kommet til skade, og for øvrig delta i de tiltak som uhellet gir grunn til. Denne plikt har, om det er nødvendig, også andre som er i nærheten eller som kommer til stede.

Regelen gjelder like mye for oss på to hjul som det gjør for de på fire.

Som syklister er vi sårbare i trafikken. Dessverre oppstår det ulykker, men samtidig kan ulykker forebygges gjennom en kombinasjon av godt sykkelvett, samt respekt for og utøvelse av regelverket.

Derimot er ikke alle uønskede situasjoner rene ulykker. En person kan ha fått en illebefinnende og ligger livløs ved veikanten. Da stopper vi alltid opp og gir førstehjelp. Andre ganger kan det være glattå som har forårsaket uhellet. Vi stopper opp og snakker med vedkommende - sjekker om det "gikk bra". Dette gjelder uansett om det er en sykle-til-jobb tur, en treningsøkt eller et ritt.

Gjennom slike gode holdninger skaper vi både en tryggere sykkelhverdag og et tryggere samfunn.


Sykkelløftet er et unikt samarbeid mellom Næringsforeningen, Rogaland fylkeskommune, Statens vegvesen, Stavanger og Sandnes kommune.
Målsetningen er å få flere til å sykle til jobb en gang i uken!
Utviklet av Netpower