VIDEO
Thoughts on my bike
Andrea Dorfmanns betraktnnger fra sykkelsetet formidler hun til oss gjennom vannfarger og musikk.
Verd å bruke 4 minutter på.
Sykkelløftet er et unikt samarbeid mellom Næringsforeningen, Rogaland fylkeskommune, Statens vegvesen, Stavanger og Sandnes kommune.
Målsetningen er å få flere til å sykle til jobb en gang i uken!
Personvernerklæring
Utviklet av Netpower